Yoga

Yoga

 

Ordet yoga kan översättas med att föra samman. I vår yogapraktik så försöker vi föra samman olika perspektiv, sidor av oss själva, kropp och sinne. Det kan också översättas till att vara intim med, så att vi när vi praktiserar strävar efter att inte längre vara separerade från världen utanför oss, att se igenom den grundläggande illusionen om att det finns ett jag här inne och en värld där utanför. Vi blir ett med vad som än är, här och nu. För att kunna göra detta och nå insikt behöver vi balansera energierna i kroppen och balansera sinnet. Att praktisera yoga är också mycket mer än det som sker på en yogamatta i ett speciellt rum. Vi praktiserar yoga för att föra med oss erfarenheterna från den formella praktiken ut i vårt vardagsliv och engagera oss i det som möter oss i våra relationer, vårt arbete, samhället omkring oss.

 

Yoga är en mångfacetterad praktik som innefattar mycket mer än de rörelser och ställningar (asana) vi vanligtvis förknippar med yoga. En kategorisering av vad yoga är kan vara att dela upp praktiken i 8 delar:

 

Yama - 5 moraliska och etiska perspektiv(Icke-våld, Ärlighet, Inte stjäla, Måttlighet, Generositet)

Niyama - 5 livsstils överväganden (Renlighet, Vara tilfreds, Disciplin, Självkännedom, Tillit)

Asana - kroppsliga övningar

Pranayama -andningsövningar

Pratyahara -sinneskontroll

Dharana -koncentration

Dhyana -meditation

Samadhi -stillhet i energi och sinne, överkomma separation, vara ett med vad som än är närvarande

 

Dessa 8 delar praktiserars sida vid sida och integrerat.

Yin Yoga 7-v kurs

 

Yin Yoga är en mjuk form av yoga som lägger stor vikt vid den meditativa aspekten av praktiken. Det intrueras tydligt och visas vid behov hur en ställning kan göras och det ges alltid utrymme för individuella variationer och modifikationer av ställningarna så att alla kan delta.

 

Guidningen riktar sig mycket mot att stilla sinnet, men också till att balansera energier i kroppen och kunna mjukna in i ställningar. Detta för att en viktig fysisk aspekt av Yin Yoga är att vi arbetar mer med fascian och bindväven än med muskler. Vi går aldrig till ytterlägen i kroppen utan söker vår "balanserade kant".

 

Detta är en bra introduktion till yoga för dig som är ny, men också en utmaning och hjälp till dig som annars praktiserar mer dynamisk yoga. Här möter vi grunderna i Yin Yoga och går igenom olika sekvenser för att stimulera bindväv, leder och muskler.

 

Guidningarna utgår från filosofin bakom Yin Yoga (som är djupt inspirerad av kinesisk läkekonst och energilära, samt daoism) och buddhistisk filosofi och meditationsövningar. Vi använder oss av olika andningstekniker, visualiseringsövningar och kroppslig närvaro.

 

Datum: Kursomgång 1, torsdag 30 augusti - 11 oktober, Datum: Kursomgång 2, torsdag 1 november - 13 december

Tid: kl 19.15-20.45

Plats: Risåsgatan 14, Göteborg

Pris: 1350 kr

Anmälan: info@pakehall.com

Mindfulness Yoga

 

Den passar väldigt bra för dig som är intresserad av att komma mer in i kroppen, att göra yoga med ett utforskande sinne, med nyfikenhet, acceptans och kärleksfullhet. Denna kurs bygger från MBSR-programmets yoga, men infogar element från Yin-, och Ashtanga Yoga.

 

Det är yoga för alla kroppar, vi rör oss väldigt lugnt och mjukt i kontakt med vårt andetag. Vi tränar oss i mindfulness, att vara med det som är, att ha tålamod med obehag, och inte klänga i behag och kanske bli lite mjukare i kroppen. Allt med en attityd av kärleksfullhet och medkänsla.

 

För er som har gått MBSR-/MBCT/MSC-kurser och saknat ett sammanhang för yoga är detta en bra möjlighet. För er som lätt hamnar i yoga som prestation så rekommenderar jag också den här kursen som utgår från rakt motsatt perspektiv.

Datum: söndag 2 september - 7 oktober

Tid: kl 19.30 - 20.45

Plats: Risåsgatan 14

Pris: 950 kr

Anmälan: info@pakehall.com

info@pakehall.com | 0735-270292

Copyright © All Rights Reserved