Resurser

Resurser

Youtube-klipp med Vid dagens början-program från P1, Sveriges Radio

 

Detta program handlar om mina erfarenheter från Bearing Witness-retreat i Auschwitz

Ett annat program om meditation kring kärleksfullhet och att vara sin värsta handlingar

 

Artiklar med Pake Hall

 

Om meditation i fängelser från Epoch Times

Om föräldraskap, barn i svårigheter och mindfulness från Nationellt Center för Dövblindfrågor

 

Blogg

 

I min blogg skriver jag om ämnen som är relaterade till mindfulnesspraktiken för mig på olika sätt - Zen, Mindfulness och Omställning

 

 

Vägen till frihet

 

På Högsbo-anstalten i Göteborg genomför jag nu kursen Vägen till frihet, ett mindfulnessbaserat program. Det är utarbetat för att fungera i fängelsemiljö. Vägen till frihet-programmet syftar till att med mindfulnessbaserade metoder återerövra en frihet att inte gå på autopilot, utan kunna göra aktiva, medvetna val som skapar frihet och frid. Programmet är manualbaserat och kursen är på 12 tillfällen.

 

Zen, yoga och mindfulness

 

För mig är det viktigt att som lärare inom mindfulnessmetoder ha ett eget djupt förankrat utövande inom meditation. Min egen bakgrund inom zenbuddhismen och dagligt utövande av ashtanga yoga är en garant för att jag under lång tid och fortsatt dagligen fördjupar min erfarenhet av meditation och mindfulness. Det innebär inte för mig att det är samma sak eller att man bör vara buddhist för att använda sig av mindfulnessmetoder. Det finns skillnader här, men vad som är grundläggande är att man själv utforskar metoderna på djupet om man för dom vidare till andra.

 

Forskning

Det kommer alltmer forskning som stödjer att mindfulness visar goda resultat vid olika interventioner. Här finns ett bra nyhetsbrev som sammanställer forskning kring mindfulness månadsvis:

 

info@pakehall.com | 0735-270292

Copyright © All Rights Reserved