Om

Om

 

 

 

Mindfulnesslärare inom Mindfulness Based Stress Reduction genom Center For Mindfulness Studies Sweden. Jag har gått 8-veckors program för professionella, Practicum II och gick Teacher Development Intensive/Advanced Teacher Training under våren 2014.

 

Certifierad kursledare inom Path of Freedom, Mindfulness Based Emotional Intelligence från Prison Mindfulness Institute. Det är en ledarkurs som inriktar sig på mindfulness inom kriminalvård.

 

Teacher Trainee inom Mindful Self-Compassion genom Center for Mindful Self-Compassion.

Grunden för min erfarenhet av mindfulness och meditation kommer från ett mångårigt zenbuddhistiskt utövande. Mina zenlärare är Sante Poromaa och Kanja Odland. Under åren 2005-2018 var jag ledare för Göteborg Zen Center och 2011 ordinerades jag inom traditionen. I den rollen har jag introducerat 100-tals människor till meditation. Sedan 2014 är jag också medlem av Zen Peacemakers Order som arbetar med att föra samman meditationspraktik och socialt engagemang.

 

Jag har sedan 2009 utövat Ashtanga Yoga på Ashtanga Yoga Shala med Olle Bengtström som lärare. Våren 2015 påbörjade jag en utbildning assisterande lärare i Ashtanga yoga tillsammans med Olle.

 

Under flera år höll jag kurser i "Mindfulness & Yoga" tillsammans med Victoria Åkerström som har Inspired Yoga i Ängelholm. Vi utforskade hur meditation och yoga kan stärka varandra och vilka likheter och skillnader som finns i de olika traditionerna. Den form av yoga vi använde mest på kurserna var Yin Yoga. Våren 2018 gick jag en instruktörsutbildning i Yin Yoga för Victoria.

Jag är utbildad lärare med specialpedagogisk inrikting. Åren 2005-2016 har jag arbetat med elever och skolor i behov av särskilt stöd. Vid sidan om mitt arbete som lärare har jag arbetat med ungdomar i utsatta situationer med Särskilt Kvalificerat Kontaktmannaskap och som kontaktperson i Göteborg. Tidigare har jag i kortare perioder arbetat på utrednings-/akutboende för ungdomar och inom äldrevården.

 

Mellan åren 2006 till 2013 medverkade jag regelbundet i P1s Vid dagens början med personliga reflektioner utifrån ett meditationsutövande. Programmen går att ladda ner via webben och går att lyssna på under rubriken resurser. 2018 började jag medverka i Morgonandakten i P1, tidigare program går att hitta här.

Länkar

Vägen till frihet

På Högsbo-anstalten i Göteborg har jag genomfört kursen Vägen till frihet, ett mindfulnessbaserat program. Det är utarbetat för att fungera i fängelsemiljö. Vägen till frihet-programmet syftar till att med mindfulnessbaserade metoder återerövra en frihet att inte gå på autopilot, utan kunna göra aktiva, medvetna val som skapar frihet och frid. Programmet är manualbaserat och kursen är på 12 tillfällen. Under 2015 och 2016 håller jag ett omarbetat program på anstalt i Göteborgsområdet.

Zen, yoga och mindfulness

För mig är det viktigt att som lärare inom mindfulnessmetoder ha ett eget djupt förankrat utövande inom meditation. Min egen bakgrund inom zenbuddhismen och utövande av ashtanga yoga på daglig basis är en garant för att jag under lång tid och fortsatt dagligen fördjupar min erfarenhet av meditation och mindfulness. Det innebär inte för mig att det är samma sak eller att man bör vara buddhist för att använda sig av mindfulnessmetoder. Det finns skillnader här, men vad som är grundläggande är att man själv utforskar metoderna på djupet om man använder sig av mindfulenss i arbete med andra.

Forskning

Det kommer alltmer forskning som stödjer att mindfulness visar goda resultat vid olika interventioner. Här finns ett bra nyhetsbrev som sammanställer forskning kring mindfulness månadsvis:

info@pakehall.com | 0735-270292

Copyright © All Rights Reserved