Kurser

Kurser i MBSR, Mindful Self-Compassion och mindfulness med yoga

2018

 

Mindfulness Yoga (2016)

Äntligen kommer denna kurs tillbaka! Den passar väldigt bra för dig som är intresserad av att komma mer in i kroppen, att göra yoga med ett utforskande sinne, med nyfikenhet, acceptans och kärleksfullhet. Denna kurs bygger från MBSR-programmets yoga, men infogar element från Yin-, och Ashtanga Yoga. Det är yoga för alla kroppar, vi rör oss väldigt lugnt och mjukt i kontakt med vårt andetag. Vi tränar oss i mindfulness, att vara med det som är, att ha tålamod med obehag, och inte klänga i behag och kanske bli lite mjukare i kroppen. Allt med en attityd av kärleksfullhet och medkänsla.

 

För er som har gått MBSR-/MBCT/MSC-kurser och saknat ett sammanhang för yoga är detta en bra möjlighet. För er som lätt hamnar i yoga som prestation så rekommenderar jag också den här kursen som utgår från rakt motsatt perspektiv.

 

Datum: 14 maj - 18 juni (6 tillfällen)

Tid: måndagar kl. 18.00-19.30

Plats: Göteborg Zen Center, Masthuggsterrassen 4 C, hlp Masthuggstorget

Pris: 1.250 kr

Anmälan: info@pakehall.com - obs, vid avbokning fram till 1 maj tas avgift på 800 kr ut, därefter binande och ingen återbetalning.

 

 

Mindful Self-Compassion 8-veckorskurs, start måndag 3/9 2018 - kvällar!

Mindful Self-Compassion (MSC) är utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer och kombinerar mindfulness-färdigheter och självmedkänsla genom att träna och tillhandahålla verktyg och attityder för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionellt helande och förmågan att vända oss till och erkänna våra svåra tankar och känslor såsom otillräcklighet, sorg, ilska och förvirring med en anda av öppenhet och nyfikenhet. Självmedkänsla involverar att möta svåra tankar och känslor med kärleksfull vänlighet, värme och förståelse. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans och välbefinnande i våra liv.

 

Vem som helst kan lära sig att rikta en intention av vänlighet och medkänsla gentemot sig själv och därigenom bli bättre på att hantera lidande och uppleva lycka.

 

Är det här en kurs för dig?

Kursen vänder sig till alla, även om du som har meditation med dig som bakgrund tenderar att lättare kunna tillgodogöra dig processen i programmet. För dig som har gått en mindfulnesskurs eller har en regelbunden meditativ praktik, som yoga eller sittande meditation, kan detta vara ett sätt att fördjupa ditt utövande. Kursen är även lämplig för dig som i din profession möter människor, exempelvis inom vård, utbildning eller behandling.

 

Vi är ofta kritiska och hårda emot oss själva kring det vi upplever och känner i stunden. Vår inre kritiken kan vara ganska hård. Denna kurs kommer att fokuserar på övningar som handlar om att möta sig själv med mer medkänsla.

 

Detta utövande har i en nyligen publicerad vetenskaplig studie visat på ökad medkänsla med sig själv och andra och ökad tillfredsställelse med den egna livssituationen. Den visade också minskad depression, ångest och stress. Resultaten av övningarna relaterade till hur mycket man utövade medkänsla.

 

Syfte med kursen

Att i medveten närvaro öppna möjligheten till att möta dig själv med medkänsla, värme och kärlek.

 

Datum: 3/9 - 22/10 + retreatdag lördag 6/10

Tid: måndagar kl. 18.00-20.45

Plats: Göteborg Zen Center, Masthuggsterrassen 4C, hlp Masthugget, Gbg

Pris: 5.500 kr - Obs Early bird 4.900 kr bokning före 15/7 - (privat), 5.500 kr, exkl moms (företag)

Anmälan: info@pakehall.com (Obs - anmälan bindande, vid avbokning tas 2.500 kr ut i bokningsagift. Efter 15 augusti ingen återbetalning.)

 

MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction 8-v kurs start 3/9 2018

Känner du att du är en av dem som inte får tiden att räcka till, som lätt blir stressad av oro inför framtiden eller fastnar i ältande över saker som gått fel i dåtid? Har du så mycket att göra att du till slut inte får någonting gjort? Tycker du att dygnet borde ha fler timmar och sömnen borde vara bättre? Har du svårt att vara riktigt närvarande och njuta i din vardag?

Vår nutid ger oss en rad utmaningar med ständiga förändringar, ett aldrig sinande flöde av information och stimuli och en konstant splittring av fokus. Detta utgör vår vardag men vår hjärna och hela vårt biologiska system har svårt att hantera vår nutid och svarar med en rad stressymptom. En väg till ökat välbefinnande är att öva sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet.

 

Vad är MBSR?

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är ett 8-veckorsprogram som syftar till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet genom att lära sig att medvetet och systematiskt möta de tankar, känslor och reaktioner i kroppen som orsakar stress, oro, sömnproblem och fysisk eller psykisk smärta och förhålla sig friare till dem.

MBSR är utvecklat av Jon Kabat-Zinn vid Center for Mindfulness vid University of Massachusetts och har använts sedan slutet av 1970-talet. Forskning har påvisat att mindfulness förebygger och minskar stressrelaterad ohälsa och depression. Studier har visat på positiva effekter på sömn, immunförsvar, smärta, återkommande nedstämdhet och oro. Deltagare i mindfulnesskurser uppger ofta att man upplever ökat välbefinnande och förbättrad förmåga att hantera stress och svårigheter.

Några av de effekter som man kan uppleva genom de övningar som ingår i kursen är:

ökad närvaro och förmåga att fokusera

ökad förmåga till återhämtning och stresshantering

ökad förmåga att hantera smärta och svårigheter

ökad förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och hälsa

ökad inre stabilitet och livsglädje

 

Kursen följer MBSR-manualen med 8 tillfällen, 2,5 tim per vecka, hemövningar mellan kurstillfällena och en tyst retreatdag v. 6 av programmet. Vi kommer att göra formella meditationsövningar, informella mindfulnessövningar, mindful yoga som alla kan delta i, dela erfarenheter och gå igenom en del teoretiska områden kring bl.a. stress

 

Datum: 3/9 - 22/10 +retreatdag 6/10

Tid: måndagar kl. 13.00-15.30 (+retreatdag kl 9-16)

Plats: Ashtanga Yoga Shala, Risåsgatan 14, hlp Prinsgatan, Gbg

Pris: 5.500 kr (företag 5.500 kr exkl moms)

OBS! EARLY BIRD 4900 kr (privat) vid anmälan före 15/7 2018. Bindande anmälan (platsen kan dock överlåtas till annan person).

Anmälan: info@pakehall.com (Obs - anmälan bindande, vid avbokning tas 2.500 kr ut i bokningsagift. Efter 15 augusti ingen återbetalning.)

 

 

 

Anmäla dig via mail

info@pakehall.com

 

 

 

 

 

 

Mindfulnesskurser och workshops

MBSR-kurser

8-veckors MBSR-kurs för individer som lider av stress, ångest, smärta eller liknande. Nästa kursstart 21 augusti. Kontakta mig på info@pakehall.com för mer information

Yoga & Mindfulness

8-veckors kurs i där vi tränar oss i mindfulnessövningar och yogapraktiker som stärker varandra och hjälper oss hantera stress, sömnsvårigheter, smärta m.m

Sjukvård

WS eller kurser kring att arbeta med döende och sjuka. Hur möter vi patienter och anhöriga?Även mindfulness för att möta stress och frustration i arbetet.

Kriminalvård

Programmet Vägen till Frihet, manualbaserat mindfulnessprogram för emotionell intelligens på 12 tillfällen fö r interner. WS eller längre kurs för personal.

Skola

Ws, hel-/halvdag, föreläsning för personal för att utvecklas och ta hand om sin hälsa i arbetet. Ws om Mindfulness med elever.

Övrigt

Skräddarsydda program, hel-/halvdagar, föreläsningar kan sättas ihop som passar era behov. Hör av er!

Länkar

Fängelset

Hösten 2015 och våren 2016 höll jag återigen kurs på fängelse i närheten av Göteborg. I vår kör vi en fortsättning på det upplägget; en 6-veckors kurs med ett tillfälle i veckan. Mindfulness och Yoga blir temat. Är oerhört tacksam över att få möjligheten att komma till fängelserna och dela med mig av denna praktik.

Zen, yoga och mindfulness

För mig är det viktigt att som lärare inom mindfulnessmetoder ha ett eget djupt förankrat utövande inom meditation. Min egen bakgrund inom zenbuddhismen och dagligt utövande av ashtanga yoga är en garant för att jag under lång tid och fortsatt dagligen fördjupar min erfarenhet av meditation och mindfulness. Det innebär inte för mig att det är samma sak eller att man bör vara buddhist för att använda sig av mindfulnessmetoder. Det finns skillnader här, men vad som är grundläggande är att man själv utforskar metoderna på djupet om man för dom vidare till andra.

Forskning

Det kommer alltmer forskning som stödjer att mindfulness visar goda resultat vid olika interventioner. Här finns ett bra nyhetsbrev som sammanställer forskning kring mindfulness månadsvis:

info@pakehall.com | 0735-270292

Copyright © All Rights Reserved