Pake Hall Mindfulness & Yoga

Kurser i MBSR, Mindful Self-Compassion och mindfulness med yoga

2018

 

Mindful Self-Compassion 8-veckorskurs, start måndag 5/3 2018

Mindful Self-Compassion (MSC) är utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer och kombinerar mindfulness-färdigheter och självmedkänsla genom att träna och tillhandahålla verktyg och attityder för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionellt helande och förmågan att vända oss till och erkänna våra svåra tankar och känslor såsom otillräcklighet, sorg, ilska och förvirring med en anda av öppenhet och nyfikenhet. Självmedkänsla involverar att möta svåra tankar och känslor med kärleksfull vänlighet, värme och förståelse. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans och välbefinnande i våra liv.

 

Vem som helst kan lära sig att rikta en intention av vänlighet och medkänsla gentemot sig själv och därigenom bli bättre på att hantera lidande och uppleva lycka.

 

Är det här en kurs för dig?

Kursen vänder sig till alla, även om du som har meditation med dig som bakgrund tenderar att lättare kunna tillgodogöra dig processen i programmet. För dig som har gått en mindfulnesskurs eller har en regelbunden meditativ praktik, som yoga eller sittande meditation, kan detta vara ett sätt att fördjupa ditt utövande. Kursen är även lämplig för dig som i din profession möter människor, exempelvis inom vård, utbildning eller behandling.

 

Vi är ofta kritiska och hårda emot oss själva kring det vi upplever och känner i stunden. Vår inre kritiken kan vara ganska hård. Denna kurs kommer att fokuserar på övningar som handlar om att möta sig själv med mer medkänsla.

 

Detta utövande har i en nyligen publicerad vetenskaplig studie visat på ökad medkänsla med sig själv och andra och ökad tillfredsställelse med den egna livssituationen. Den visade också minskad depression, ångest och stress. Resultaten av övningarna relaterade till hur mycket man utövade medkänsla.

 

Syfte med kursen

Att i medveten närvaro öppna möjligheten till att möta dig själv med medkänsla, värme och kärlek.

 

Datum: 5/3 - 30/4 + retreatdag lördag 28/4 (uppehåll 2/4 annandag påsk)d

Tid: måndagar kl. 12.30-15.15

Plats: Ashtanga Yoga Shala,Risåsgatan 14, hlp Prinsgatan, Gbg

Pris: 5.500 kr - Obs Early bird 4.900 kr bokning före 1 feb - (privat), 5.500 kr, exkl moms (företag)

Anmälan: info@pakehall.com (Obs - anmälan bindande)

 

MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction 8-v kurs start 5/3 2018

Känner du att du är en av dem som inte får tiden att räcka till, som lätt blir stressad av oro inför framtiden eller fastnar i ältande över saker som gått fel i dåtid? Har du så mycket att göra att du till slut inte får någonting gjort? Tycker du att dygnet borde ha fler timmar och sömnen borde vara bättre? Har du svårt att vara riktigt närvarande och njuta i din vardag?

Vår nutid ger oss en rad utmaningar med ständiga förändringar, ett aldrig sinande flöde av information och stimuli och en konstant splittring av fokus. Detta utgör vår vardag men vår hjärna och hela vårt biologiska system har svårt att hantera vår nutid och svarar med en rad stressymptom. En väg till ökat välbefinnande är att öva sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet.

 

Vad är MBSR?

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är ett 8-veckorsprogram som syftar till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet genom att lära sig att medvetet och systematiskt möta de tankar, känslor och reaktioner i kroppen som orsakar stress, oro, sömnproblem och fysisk eller psykisk smärta och förhålla sig friare till dem.

MBSR är utvecklat av Jon Kabat-Zinn vid Center for Mindfulness vid University of Massachusetts och har använts sedan slutet av 1970-talet. Forskning har påvisat att mindfulness förebygger och minskar stressrelaterad ohälsa och depression. Studier har visat på positiva effekter på sömn, immunförsvar, smärta, återkommande nedstämdhet och oro. Deltagare i mindfulnesskurser uppger ofta att man upplever ökat välbefinnande och förbättrad förmåga att hantera stress och svårigheter.

Några av de effekter som man kan uppleva genom de övningar som ingår i kursen är:

ökad närvaro och förmåga att fokusera

ökad förmåga till återhämtning och stresshantering

ökad förmåga att hantera smärta och svårigheter

ökad förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och hälsa

ökad inre stabilitet och livsglädje

 

Kursen följer MBSR-manualen med 8 tillfällen, 2,5 tim per vecka, hemövningar mellan kurstillfällena och en tyst retreatdag v. 6 av programmet. Vi kommer att göra formella meditationsövningar, informella mindfulnessövningar, mindful yoga som alla kan delta i, dela erfarenheter och gå igenom en del teoretiska områden kring bl.a. stress

 

Datum: 5/3 - 7/5 +retreatdag 28/4 (upphåll 2/4 och 30/4)

Tid: måndagar kl. 18.00-20.30 (+retreatdag 9-16)

Plats: Göteborg Zen Center, Masthuggsterrassen 4 C, hlp Masthuggstorget, Göteborg

Pris: 5.500 kr (företag 5.500 kr exkl moms)

OBS! EARLY BIRD 4900 kr (privat) vid anmälan före 1 feb 2018. Bindande anmälan (platsen kan dock överlåtas till annan person).

Anmälan: info@pakehall.com

 

 

Mindfulness för föräldrar 16/3 - 9/5

Känner du stress och frustration som förälder? Finns det sidor hos ditt barn som triggar dina reaktioner gång på gång, hur mycket du än vill göra på ett annat sätt?

Mindfulness för föräldrar är en kurs för dig som vill vara mer närvarande i relationen med ditt barn och bryta mönster som känns negativa.

Under kursen har vi fokus på att skapa större utrymme inuti oss för våra barn, som de är, och på hur vi kan vara med barnen med mindre prestation och mer öppenhet.

Kursen är utvecklad av professor Susan Bögels på Amsterdams Universitet, UvA Minds och utgår från samma struktur som 8-veckors kursen i MBSR. Forskning visar att kursen kan hjälpa föräldrar och barn att må bättre och stärka relationen mellan dem, samt att föräldrars förmåga till medveten närvaro i föräldraskapet ökar.

 

Kursen består av 8 tillfällen, 2,5 tim per vecka, hemövningar mellan kurstillfällena och en tyst retreatdag v. 6 av programmet. Vi kommer att göra övningar och meditationer och koppla dessa till föräldraskap; formella meditationsövningar, informella mindfulnessövningar, självmedkänsla, mindful yoga som alla kan delta i, dela erfarenheter. Vi går även igenom en del teoretiska områden kring bl.a. stress, föräldra-barn-relationen och barns utvecklingsmässiga behov.

 

Denna kurs är för föräldrar till barn över 6 år.

 

Vi är båda föräldrar till barn i olika åldrar och har under många år av meditationsutövande själva försökt att hitta vägar i våra föräldraskap för att kunna vara mer närvarande för våra barn.

 

Kursledare:

Pake Hall: mindfulnesslärare i Mindfulness Based Stress Reduction och Path of Freedom, samt Teacher Trainee inom Mindful Self-Compassion, yogalärare i Ashtanga Yoga och Mindfulness Yoga, samt sanghaledare för Göteborg Zen Center sedan 2005. Pake har tidigare arbetat som lärare med specialpedagogisk inrikting vid Specialpedagogiskt Centrum och Mobila Teamet i Kungsbacka.

Emma Nordlund: leg. psykolog med erfarenhet av arbete med föräldrar och barn på BUP och på BVC, utbildad i Mindful Parenting av Susan Bögels, praktiserar zenmeditation sedan 10 år tillbaka.

 

Datum: 16/3-9/5 (uppehåll 30/3) + retreatdag lördag

Tid: fredagar kl 13-15.30 (obs! 9 maj: en onsdag)

Plats: Ashtanga Yogashala, Risåsgatan 14, Göteborg

Pris: 6.900 kr

Early Bird - vid anmälan före 1 februari, 5.900 kr

Max antal deltagare: 14

Obs - bindande anmälan

Anmälan via info@pakehall.com

 

 

Anmäla dig via mail

info@pakehall.com

 

 

 

 

 

 

Mindfulnesskurser och workshops

MBSR-kurser

8-veckors MBSR-kurs för individer som lider av stress, ångest, smärta eller liknande. Nästa kursstart 21 augusti. Kontakta mig på info@pakehall.com för mer information

Yoga & Mindfulness

8-veckors kurs i där vi tränar oss i mindfulnessövningar och yogapraktiker som stärker varandra och hjälper oss hantera stress, sömnsvårigheter, smärta m.m

Sjukvård

WS eller kurser kring att arbeta med döende och sjuka. Hur möter vi patienter och anhöriga?Även mindfulness för att möta stress och frustration i arbetet.

Kriminalvård

Programmet Vägen till Frihet, manualbaserat mindfulnessprogram för emotionell intelligens på 12 tillfällen fö r interner. WS eller längre kurs för personal.

Skola

Ws, hel-/halvdag, föreläsning för personal för att utvecklas och ta hand om sin hälsa i arbetet. Ws om Mindfulness med elever.

Övrigt

Skräddarsydda program, hel-/halvdagar, föreläsningar kan sättas ihop som passar era behov. Hör av er!

Länkar

Fängelset

Hösten 2015 och våren 2016 höll jag återigen kurs på fängelse i närheten av Göteborg. I vår kör vi en fortsättning på det upplägget; en 6-veckors kurs med ett tillfälle i veckan. Mindfulness och Yoga blir temat. Är oerhört tacksam över att få möjligheten att komma till fängelserna och dela med mig av denna praktik.

Zen, yoga och mindfulness

För mig är det viktigt att som lärare inom mindfulnessmetoder ha ett eget djupt förankrat utövande inom meditation. Min egen bakgrund inom zenbuddhismen och dagligt utövande av ashtanga yoga är en garant för att jag under lång tid och fortsatt dagligen fördjupar min erfarenhet av meditation och mindfulness. Det innebär inte för mig att det är samma sak eller att man bör vara buddhist för att använda sig av mindfulnessmetoder. Det finns skillnader här, men vad som är grundläggande är att man själv utforskar metoderna på djupet om man för dom vidare till andra.

Forskning

Det kommer alltmer forskning som stödjer att mindfulness visar goda resultat vid olika interventioner. Här finns ett bra nyhetsbrev som sammanställer forskning kring mindfulness månadsvis:

Copyright © All Rights Reserved