Kontakt

Kontakt

 

 

 

 

Mail: info@pakehall.com

 

Telefon: 073-527 02 92

 

Påbörjat min utbildning för att bli certifierad lärare inom Mindfulness Based Stress Reduction genom Center For Mindfulness Studies Sweden. Jag har gått Practicum II och Teacer Development Intensive/Advanced Teacher Training. Grunden för min erfarenhet av mindfulness kommer från ett mångårigt zenbuddhistiskt utövande. Sedan 2005 har jag verkat som ledare för Göteborg Zen Center och 2011 ordinerades jag inom traditionen. I den rollen har jag introducerat 100-tals människor till meditation.

Utöver det så har jag gått en kurs i Mindfulness Based Cognitive Theraphy för professionella och hållt mindfulness med elever i särskilda behov.

En annan fördjupning inom mindfulnessbaserade metoder är att jag blivit certifierad kursledare inom Path of Freedom, Mindfulness Based Emotional Intelligence från Prison Mindfulness Institute. Det är en ledarkurs som inriktar sig på mindfulness inom kriminalvård.

 

Jag är utbildad lärare med specialpedagogisk inrikting. Sedan 2005 har jag arbetat med elever och skolor i behov av särskilt stöd. Vid sidan om mitt arbete som lärare har jag arbetat med ungdomar i utsatta situationer med Särskilt Kvalificerat Kontaktmannaskap och som kontaktperson i Göteborg. Tidigare har jag i kortare perioder arbetat på utrednings-/akutboende för ungdomar och inom äldrevården.

 

 

 

 

Länkar

Vägen till frihet

På Högsbo-anstalten i Göteborg har jag genomfört kursen Vägen till frihet, ett mindfulnessbaserat program. Det är utarbetat för att fungera i fängelsemiljö. Vägen till frihet-programmet syftar till att med mindfulnessbaserade metoder återerövra en frihet att inte gå på autopilot, utan kunna göra aktiva, medvetna val som skapar frihet och frid. Programmet är manualbaserat och kursen är på 12 tillfällen. Under 2015 och 2016 så håller jag ett omarbetat program med mer yoga på anstalt i Gbg-området.

Zen, yoga och mindfulness

För mig är det viktigt att som lärare inom mindfulnessmetoder ha ett eget djupt förankrat utövande inom meditation. Min egen bakgrund inom zenbuddhismen och utövande av ashtanga yoga på daglig basis är en garant för att jag under lång tid och fortsatt dagligen fördjupar min erfarenhet av meditation och mindfulness. Det innebär inte för mig att det är samma sak eller att man bör vara buddhist för att använda sig av mindfulnessmetoder. Det finns skillnader här, men vad som är grundläggande är att man själv utforskar metoderna på djupet om man vill leda grupper och arbeta med dessa metoder .

Forskning

 

Det kommer alltmer forskning som stödjer att mindfulness visar goda resultat vid olika interventioner. Här finns ett bra nyhetsbrev som sammanställer forskning kring mindfulness månadsvis:

MIndfulness Research Guide

info@pakehall.com | 0735-270292

Copyright © All Rights Reserved