Pake Hall Mindfulness & Yoga

Välkommen!

 

Pake Hall Mindfulness & Yoga är ett företag som erbjuder kurser, workshops och föredrag kring mindfulness. Även 8-veckors kurser i MBSR med inrikning mot stress, ångest, kronisk/långvarig smärta eller annan problematik för individer. Håller även yogaklasser och kurser där mindfulness och yoga möts på ett tydligt sätt.

Pake Hall Mindfulness & Yoga drivs av Pake Hall, lärare i MBSR/mindfulness och Teacher Trainee inom Mindful Self-Compassion med en mångårig zenbuddhistisk praktik. Sedan 2005 är Pake Hall sanghaledare för Göteborg Zen Center, ordinerades inom De Tre Juvelernas Orden 2011 och är också medlem av Zen Peacemakers Order. 2008 började Pake med en daglig praktik av Ashtanga yoga, och sedan 2009 tillsammans med lärarna på Ashtanga Yoga Shala Göteborg. I januari 2015 började Pake studera för att bli assisterande Ashtangayoga lärare för Olle BengtströmAshtanga Yoga Shala Göteborg och håller klasser där från och med våren 2016.

Mindful Self-Compassion 8-v kurs, Göteborg 2018

 

Mindful Self-Compassion (MSC) är utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer och kombinerar mindfulness-färdigheter och självmedkänsla genom att träna och tillhandahålla verktyg och attityder för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionellt helande och förmågan att vända oss till och erkänna våra svåra tankar och känslor såsom otillräcklighet, sorg, ilska och förvirring med en anda av öppenhet och nyfikenhet. Självmedkänsla involverar att möta svåra tankar och känslor med kärleksfull vänlighet, värme och förståelse.

Kursen vänder sig till alla, även om du som har meditation med dig som bakgrund tenderar att lättare kunna tillgodogöra dig processen i programmet. För dig som har gått en mindfulnesskurs eller har en regelbunden meditativ praktik, som yoga eller sittande meditation, kan detta vara ett sätt att fördjupa ditt utövande. Kursen är även lämplig för dig som i din profession möter människor, exempelvis inom vård, utbildning eller behandling.

 

Plats: Göteborg Zen Center, Masthuggsterrassen 4C, hlp Masthugget, Göteborg

Datum: 3/9 - 22/10 + retreatdag 6/10

Tid: måndagar kl 18.00-20.45

Pris: 5.500 kr (företag 5.500 kr exkl moms)

Early Bird - 4.900 kr vid anmälan före 15/7 2018 (privatpersoner)

Anmälan: info@pakehall.com - bindande anmälan

 

 

 

Mindfulness Yoga-kurs 6 ggr, våren 2018

 

Äntligen kommer denna kurs tillbaka! Den passar väldigt bra för dig som är intresserad av att komma mer in i kroppen, att göra yoga med ett utforskande sinne, med nyfikenhet, acceptans och kärleksfullhet. Denna kurs bygger från MBSR-programmets yoga, men infogar element från Yin-, och Ashtanga Yoga. Det är yoga för alla kroppar, vi rör oss väldigt lugnt och mjukt i kontakt med vårt andetag. Vi tränar oss i mindfulness, att vara med det som är, att ha tålamod med obehag, och inte klänga i behag och kanske bli lite mjukare i kroppen. Allt med en attityd av kärleksfullhet och medkänsla.

 

För er som har gått MBSR-/MBCT/MSC-kurser och saknat ett sammanhang för yoga är detta en bra möjlighet. För er som lätt hamnar i yoga som prestation så rekommenderar jag också den här kursen som utgår från rakt motsatt perspektiv.

 

Datum: 14 maj - 18 juni (6 tillfällen)

Tid: måndagar kl. 18.00-19.30

Plats: Göteborg Zen Center, Masthuggsterrassen 4 C, hlp Masthuggstorget

Pris: 1.250 kr

Anmälan: info@pakehall.com - obs, vid avbokning fram till 1 maj tas avgift på 800 kr ut, därefter binande och ingen återbetalning.

 

 

 

MBSR 8-v kurs Gbg 2018

 

Mindfulness Based Stress Reduction 8-veckors program är en kurs för dig som känner att du inte får tiden att räcka till, som lätt blir stressad av oro inför framtiden eller fastnar i ältande över saker som gått fel i som varit? En väg till ökat välbefinnande är att öva sin förmåga att vara medvetet närvarande i nuet.

Mindfulness based stress reduction (MBSR) är ett 8-veckorsprogram som syftar till ökat välbefinnande och förbättrad livskvalitet genom att lära sig att medvetet och systematiskt möta de tankar, känslor och reaktioner i kroppen som orsakar stress, oro, sömnproblem och fysisk eller psykisk smärta och förhålla sig friare till dem.

Forskning har påvisat att mindfulness förebygger och minskar stressrelaterad ohälsa och depression. Studier har visat på positiva effekter på sömn, immunförsvar, smärta, återkommande nedstämdhet och oro. Deltagare i mindfulnesskurser uppger ofta att man upplever ökat välbefinnande och förbättrad förmåga att hantera stress och svårigheter.

 

Kursen följer MBSR-manualen med 8 tillfällen, 2,5 tim per vecka, hemövningar mellan kurstillfällena och en tyst retreatdag v. 6 av programmet. Vi kommer att göra formella meditationsövningar, informella mindfulnessövningar, mindful yoga som alla kan delta i, dela erfarenheter och gå igenom en del teoretiska områden kring bl.a. stress.

 

Datum: 3/9 - 22/10 (+ 6/10 retreatdag)

Tid: måndagar kl 13.00-15.30

Plats: Ashtanga Yoga Shala, Risåsgatan 14, Göteborg

Pris: 5.500 kr (företag 5.500 kr exkl moms)

Early Bird - vid anmälan före 15/7 4.900 kr för privatpersoner

Obs - bindande anmälan

Anmälan via info@pakehall.com

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved