För företag

På många arbetsplatser idag så finns det brister i arbetsmiljön och medarbetare upplever stor stress. En ohälsosam arbetsplats med stora inslag av utmanande stresspåslag är inte en attraktiv arbetsplats och det innebär stort lidande för den enskilde medarbetaren. Det är dessutom en stor kostnad för företag med stressrelaterad ohälsa, vilket inte sällan leder till långvarig sjukskrivning.

 

Yoga, meditation och mindfulness har god evidens för att motverka och förebygga stressrelaterad ohälsa.

 

Det finns möjlighet för företag och organisationer att vända sig till mig för föreläsningar, workshops eller längre kurser med anställda och ledare på dagtid. Inriktningen är betydelsen av mindfulness och självmedkänsla för en bra arbetsmiljö och möjlighet att hantera stress på arbetsplatsen.

Det är dock viktigt att påpeka att mindfulness, självmedkänsla eller yoga i sig inte kan ersätta strukturella brister i en organisation eller om det finns för lite resurser för att medarbetarna ska få en dräglig arbetsmiljö.

 

Kurser:

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 8-v kurs

 

Mindful Självmedkänsla (MSC) 8-v kurs

 

 

Yoga på arbetsplatsen 60-90 min:

Ashtanga Yoga - dynamisk form av yoga

Yin Yoga - mjuk, långsam form av yoga med mycket meditativa inslag

Mindfulness Yoga - väldigt mjuk yoga, med långsamma rörelser i takt med andetaget, med stort fokus på meditation

 

Workshop:

Mindfulness på arbetsplatsen

Möt din inre kritiker med självmedkänsla

 

Föreläsning:

Att hantera stress och utmanande prestationskrav med mindfulness

info@pakehall.com | 0735-270292

Copyright © All Rights Reserved